Χειριστήριο τύπου Volvo

434MHz  FSK   
PCF7945A / HITAG 2 / 46 CHIP
FCC ID: KR55WK49264
IC:267T -5WK49264
434MHz  FSK   
PCF7945A / HITAG 2 / 46 CHIP
FCC ID: KR55WK49264
IC:267T -5WK49264