Χειριστήριο τύπου Opel

433MHz ASK
PCF7937E /  HITAG 2 / 46 CHIP
Τύπος μπαταρίας: CR2032
433MHz ASK
PCF7937E /  HITAG 2 / 46 CHIP
Τύπος μπαταρίας: CR2032