Χειριστήριο τύπου Ford

433.92MHz FSK

PCF7953P / HITAG PRO / 49 CHIP
FCC ID: KR5876268

Περιγραφή

433.92MHz FSK

PCF7953P / HITAG PRO / 49 CHIP
FCC ID: KR5876268